Quickscan

Quick Scan

Als je werkt in de zorg, weet je dat het tegenwoordig vaker voorkomt; agressie en grensoverschrijdend gedrag. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Eén zo’n incident kan een enorme impact hebben. Je kunt er onzeker van worden en/of je er machteloos door voelen. Wat je ook vaak hoort, is dat er angst ontstaat bij direct én niet direct betrokken medewerkers van het incident. Het maakt dat mensen minder plezier hebben in hun werk en minder goed functioneren. Oplopende verzuimcijfers kunnen een extra gevolg zijn.

Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het terugdringen van dit grensoverschrijdende gedrag! Hoe doen we dit?

Quickscan ’sociale veiligheid op het werk’

AanZ heeft een Quickscan ‘sociale veiligheid op het werk’ ontwikkeld. Met de uitkomsten van deze scan krijgt u snel inzicht waar uw organisatie staat met het (sociaal) veiligheidsbeleid. De Quickscan is een makkelijk begin voor een (hernieuwd) gesprek over dit belangrijke onderwerp.