AanZ van en voor de mens
AanZ
Focus

Focus

Afzet

Afzet

Weerbaarheid

Weerbaarheid

Wendbaarheid

Wendbaarheid

Veerkracht

Veerkracht

AanZ helpt om uw organisatie gezond te maken, door alle betrokkenen in de organisatie te ondersteunen en het proces te begeleiden. AanZ helpt u Focus te krijgen, een Afzet te maken en uw bedrijf  Weerbaar, Wendbaar en Veerkrachtig te maken. AanZ is uw partner in mensontwikkeling voor organisatieverbetering.

Waarmee kunnen wij u helpen

Onderzoek

Is uw organisatie nog wel aantrekkelijk voor uw bestaande én nieuwe medewerkers? AanZ doet onderzoek naar wat uw medewerkers motiveert tot doel om beter te begrijpen hoe u medewerkers zich ontwikkelen binnen de organisatie.

Inzicht

Heeft uw een idee hoe u uw medewerkers meekrijgt met alle veranderingen, zonder dat de motivatie minder wordt? AanZ biedt inzicht  hoe u uw medewerkers langer aan u kunt binden. Op een manier waarbij er aandacht is voor de balans tussen mens en werk.

Advies & training

Weet u hoe u al uw mensen, zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en goed gekwalificeerd aan het werk houdt? Met onze adviezen en trainingen helpt AanZ de positieve krachten in uw team naar boven te halen en nieuwe doelen te bereiken.

Workshops

AanZ biedt naast advies en ondersteuning ook workshops aan. Vaak zijn deze op maat gemaakt. Tijdens deze workshops ontwikkelen uw medewerkers andere manieren om met nieuwe situaties en ander gedrag om te gaan.

AanZ werkt onder andere samen met Lokerse Consultancy | VB Groep