AanZ van en voor de mens
AanZ
Focus

Focus

Afzet

Afzet

Weerbaarheid

Weerbaarheid

Wendbaarheid

Wendbaarheid

Veerkracht

Veerkracht

Wat we doen - Onderzoek

Quick Scan

Wie is AanZ
AanZ heeft een Quickscan ‘sociale veiligheid op het werk’ ontwikkeld. Met de uitkomsten van deze scan krijgt u snel inzicht waar uw organisatie staat met het (sociaal) veiligheidsbeleid. De Quickscan is een makkelijk begin voor een (hernieuwd) gesprek over dit belangrijke onderwerp.

Scan duurzame inzetbaarheid

AanZ
Met de Bedrijfsscan DI voeren we een kansen- en knelpuntenanalyse uit. Hiermee worden de plekken die de werkterreinen loopbaan, vitaliteit, arbeidssituatie en organisatiecultuur innemen binnen uw organisatie goed zichtbaar. Hierna kunnen we u laten zien hoe het staat met de duurzaam inzetbaarheid van uw medewerkers.

Medewerkers Onderzoek

Is uw organisatie aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers? Heeft uw een idee hoe u uw medewerkers meekrijgt met alle veranderingen, zonder dat de motivatie minder wordt of dat mensen mogelijk zelfs uitvallen? En ook belangrijk, weet u hoe u al uw mensen, zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en goed gekwalificeerd aan het werk houdt?